Τελικό Συνέδριο του NEST

Τελικό Συνέδριο του NEST

Το Τελικό Συνέδριο του NEST πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 24 Νοεμβρίου 2022 στην Αθήνα (Ελλάδα)!!!

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι φορείς, εκπρόσωποι από ΟΚΠ οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης των μεταναστών, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί, μετανάστες και πρόσφυγες.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία:

  • να μάθουν περισσότερα για το έργο NEST και τα αποτελέσματά του,
  • να ενημερωθούν σχετικά με την προσέγγιση "Learn & Blend" για την πολιτιστική ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων η οποία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου NEST και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 3 χώρες - εταίρους,
  • να ενημερωθούν σχετικά με τις Ελληνικές Εθνικές Στρατηγικές για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων,
  • να δικτυωθούν με άλλες οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με την ένταξη και
  • να συζητήσουν επιπρόσθετες μεθόδους σχετικά με την προσέγγιση της πολιτισμικής μάθησης και εργαλεία για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες καθώς και το Impact Hub για την φιλοξενία!

Partners

partner partner partner partner partner partner