ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤO ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ!

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤO ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ!

Νέο έργο για την κοινοπραξία της  ANCE στα πλαίσια του FWC SIEA 2018 - LOT 4: Human development and safety net με τίτλο Ex-post evaluation of SHARE (Supporting the Hardest to Reach through Basic Education) στο Μπαγκλαντές [ελληνικός τίτλος: Εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος SHARE (υποστηρίζοντας τις πιο δύσκολα προσεγγίσιμες ομάδες πληθυσμού μέσω της Βασικής Εκπαίδευσης].

Ο γενικός στόχος του προγράμματος SHARE ήταν να συμβάλει στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Μπαγκλαντές και του εθνικού πλαισίου βασικής εκπαίδευσης. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να προσφέρει ποιοτικές βασικές ευκαιρίες εκπαίδευσης για τα παιδιά εκτός σχολείου, τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, σε 217 υποεπαρχίες των  47 περιφερειών σε7 διοικητικές διαιρέσεις του Μπαγκλαντές.

Οι κύριοι στόχοι της αξιολόγησης αυτής είναι η παροχή προς τις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τα ενδιαφερόμενα μέρη με:

  • Μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση των παρελθουσών επιδόσεων του προγράμματος SHARE, με ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους του.·
  • Βασικά διδάγματα και συστάσεις για τη βελτίωση πιθανών μελλοντικών ενεργειών.

Το έργο θα διαρκέσει 6 μήνες από τον Μάρτιο έως το Σεπτέμβριο του 2020 και θα υλοποιηθεί από την ANCE.

Partners

partner partner partner partner partner partner