ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ

ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο στη Νότιο Αφρική «Τελική αξιολόγηση: Πρόγραμμα για την υποστήριξη της πολιτικής του τομέα πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (PrimCare SPSP)» (FWC SIEA 2018 – LOT 4: Human Development and Safety Net).

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι να προσφέρει στις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στο ευρύτερο κοινό μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης του προγράμματος PrimCareSPSP, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματά του σε σχέση με τους προσδοκώμενους στόχους, στα μαθήματα που αποκτήθηκαν και στις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και στα συμπεράσματα και στις σχετικές συστάσεις με σκοπό τη βελτίωση των τωρινών και μελλοντικών δράσεων στον τομέα. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του έργου θα παραχθούν βίντεο, ενημερωτικά φυλλάδια και προωθητικό υλικό για 15 μελέτες περίπτωσης/καλές πρακτικές του έργου PrimCare.

Το έργο έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες, μέχρι τον Νοέμβριο 2019 και υλοποιείται από την ANCE σε συνεργασία με την EMERCON.

Partners

partner partner partner partner partner partner