Το 1ο ενημερωτικο δελτιο του έργου AGE κυκλοφορησε!

Το 1ο ενημερωτικο δελτιο του έργου AGE κυκλοφορησε!

Το AGE είναι ένα έργο του προγράμματος Erasmus+ το οποίο επικεντρωνεται στην προώθηση της εκπαίδευσης στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα με τη δημιουργία εξειδικευμένου και μαθητοκεντρικού εκπαιδευτικού υλικού και πόρων, αφιερωμένων στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία μοντέλων κυκλικής οικονομίας, πράσινων νέων  και ψηφιακών επιχειρήσεων για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και την ενίσχυση των φορέων του τρίτου τομέα. Οι στόχοι του έργου είναι:

  1. η βελτίωση της ανάπτυξης της οικολογικής συμπεριφοράς
  2.  η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα ειδικών μέσων για την ανάπτυξη πράσινων επιχειρήσεων
  3. η ενθάρρυνση στην ανάπτυξη πόρων που είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία της πράσινης επιχειρηματικότητας, ώστε να αυξηθούν οι δεξιότητες και να διανεμηθούν αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας για την πράσινη οικονομία
  4. η προώθηση της βελτίωσης για την ποιότητα και την επέκταση των προσφερόμενων ευκαιριών μάθησης

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο! 

Partners

partner partner partner partner partner partner