ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ (FWC SIEA 2018- LOT4: HUMAN DEVELOPMENT AND SAFETY NET) (Sept.2019-Sept. 2022)

Σύμφωνα με την τελευταία γενική απογραφή πληθυσμού και στέγασης (2014), το 32,2% του μαροκινού πληθυσμού ηλικίας 10 ετών και άνω είναι αναλφάβητος, το οποίο αντιπροσωπεύει 8,6 εκατομμύρια κατοίκους. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό αναλφαβητισμού μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παραμένει πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες της υποπεριοχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε την Εθνική Στρατηγική Γραμματείας μέσω των ακόλουθων δύο Προγραμμάτων Υποστήριξης: α) Το Στρατηγικό Όραμα για τη Μεταρρύθμιση της Εκπαίδευσης 2015-30, το οποίο εγκρίθηκε το 2015, το οποίο καλύπτει θέματα Γενικής Παιδείας, από τον Αλφαβητισμό μέχρι την Ανώτατη Εκπαίδευση και της έρευνας, μέσω της βασικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης · β) Ο Χάρτης Πορείας 2017-21, ο οποίος προβλέπει έως το 2021 παγκόσμιο ποσοστό αναλφαβητισμού κάτω του 20%, μέσω της επιδίωξης τριών στόχων: (1) Ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης (2) βελτίωση της ποιότητας της μάθησης · (3) υιοθεσία μεθοδολογίας κατηγοριοποίησης και στόχευσης των εκπαιδευομένων, πέρα ​​από την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού συστήματος κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της συνέχειας των δύο προηγουμένων προγραμμάτων, ο στόχος της τρίτης φάσης του προγράμματος στήριξης της ΕΕ στην εθνική στρατηγική για τον αλφαβητισμό είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένης της πτυχής της διά βίου μάθησης, σε σχέση με τις τρεις βασικές διαστάσεις προσβασιμότητας και ισότητας, της ποιότητας και της διακυβέρνησης του συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι να συμβάλει στην τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος Στρατηγικής Εθνικής Στρατηγικής για τον Αλφαβητισμό (SUIVI ALPHA III) και να διεξάγει ανεξάρτητες αποστολές παρακολούθησης με κύριο στόχο την επαλήθευση της τήρησης των όρων επιλεξιμότητας για τον προϋπολογισμό καθώς και τον βαθμό επίτευξης των δεικτών απόδοσης για τις μεταβλητές δόσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την ANCE σε συνεργασία με την EMERCON.

 

Partners

partner partner partner partner partner partner