ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΥ

Project Manager and Proposal Writer

ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΥ

Project Manager and Proposal Writer

MBA in Finance, MA in Political Communication and BA in Balkan Studies.     Με περισσότερα από 10 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, η Χρυσάννα είναι καταξιωμένη στο σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση έργων, στην επικοινωνία και στη διαχείριση χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων.Έχει υπάρξει υπεύθυνη για επιχορηγήσεις και έργα, προσδιορίζοντας τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, βοηθώντας στο σχεδιασμό νέων έργων και  την πετυχημένη υλοποίησή τους.  Ως εκ τούτου, έχει γνώση των  ευρωπαϊκών πολιτικών και μέσων, ιδιαίτερα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, του αυτοπροσδιορισμού, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ενδυνάμωσης, των οικογενειακών σχέσεων, της ισότητας των φύλων, του πολιτισμού και της ενεργού γήρανσης. Διαθέτει άριστη ικανότητα επικοινωνίας, κριτική σκέψη και εξαιρετικές δεξιότητες στην διαχείρηση και στην επίλυση προβλημάτων.         Επικοινωνία: Χρυσάννα Παύλου 

Partners

partner partner partner partner partner partner