ΝΕΟ ΕΡΓΟ: Sport in Greenways – Sigway

ΝΕΟ ΕΡΓΟ: Sport in Greenways - Sigway

Ανακοινώνουμε με χαρά τη συμμετοχή της ANCE σε ένα ακόμη έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus Sports.  Το έργο συντονίζει η οργάνωση DEFOIN και έχει τίτλο: Sport in Greenways (SIGWAY). 

Το έργο διάρκειας 30 μηνών έχει στόχο την προώθηση του αθλητισμού και των υπαίθριων δραστηριοτήτων σε Greenways  και την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και την κυκλική οικονομία.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από 7 οργανώσεις από 7 χώρες της ΕΕ: DEFOIN (Ισπανία), European Greenways Association - EGWA (Βέλγιο), Zentrum für innovative Bildung (Αυστρία), OTI Slovakia, Trekkify (Ιταλία),  ADCS Carvalhais (Πορτογαλία), ANCE (Ελλάδα)

Partners

partner partner partner partner partner partner