Νεφέλη Παπαγιαννάκου

Project Manager

Νεφέλη Παπαγιαννάκου

Project Manager

MA Education & Human Rights, BA Philosophy, Pedagogy and Psychology H Νεφέλη έχει εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων και στην εκπαίδευση με ειδίκευση στην μη τυπική μάθηση. Έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια και σύμβουλος νέων για περισσότερο από 7 χρόνια και έχει ειδικευτεί στους ΝΕΕΤ, σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και μειονότητες. Έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 2016.  Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα κοινωνικά ζητήματα. Επικοινωνία: Νεφέλη Παπαγιαννάκου     

Partners

partner partner partner partner partner partner