ΒΙΚΥ ΖΗΣΑΚΗ

Framework Contract Director

ΒΙΚΥ ΖΗΣΑΚΗ

Framework Contract Director

ΜSc στο Marketing - Management, BSc στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

H Βίκυ είναι κάτοχος πτυχίου στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακό σε Marketing - Management από το Leicester University, UK. Διαθέτει άνω των 15 ετών εργασιακή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας φορέων του δημοσίου, με εμπειρία επίσης στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Δια βίου μάθησης και της Κοινωνικής Ανάπτυξης, συντονίζοντας παράλληλα και για 5 χρόνια το Τμήμα της Παγκοσμίου Τράπεζας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον πλήρη συντονισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση μεγάλων και πολύπλοκων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, παρέχοντας Τεχνική Βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες (IPA, ENPI και DCI), κυρίως σε έργα EuropeAid και World Bank, έχοντας διαχειριστεί περισσότερα από 30 διεθνή έργα (συνολική ευθύνη υλοποίησης, επικοινωνία με όλους τους δικαιούχους του έργου, ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών παρακολούθησης, οργάνωση διεθνών επισκέψεων μελέτης, συντονισμός των δραστηριοτήτων, εκτέλεση ποιοτικού ελέγχου των παραδοτέων, σχέδιο προϋπολογισμού και πλήρης οικονομική παρακολούθηση του έργου). Επιπρόσθετα συμμετείχε σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (Horizon 2020, Lifelong Learning). Από τον Μάρτιο του 2020 είναι διευθύντρια του FWC για το FWC SIEA 2018-LOT 4 "Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Δίκτυ Ασφάλειας". Έχει άριστες ικανότητες παρουσίασης και επικοινωνίας και μιλάει άπταιστα αγγλικά.

Επικοινωνία: Βίκυ Ζησάκη

Partners

partner partner partner partner partner partner