IMPROVEMENT AND STRENGTHENING OF INSTITUTIONAL SET-UP AND LEGAL FRAMEWORK IN THE AREA OF PUBLIC PROCUREMENT AND STATE AID (EUROPEAID/138235/IH/SER/ME) (09/2018-09/2020)

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του νομικού και λειτουργικού περιβάλλοντος των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων στο Μαυροβούνιο. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, και της διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών στο Μαυροβούνιο, προκειμένου να εναρμονιστεί περαιτέρω με το κεκτημένο της ΕΕ βελτιώνοντας τη νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο και ενισχύοντας τις διοικητικές ικανότητες. Οι δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ των οποίων οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP) / οι παραχωρήσεις και οι κρατικές ενισχύσεις είναι πολιτικές που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ στην ενιαία αγορά. Ως αποτέλεσμα, με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, το έργο θα ανοίξει το δρόμο για πιο λειτουργικούς θεσμούς, βελτιωμένους ανθρώπινους πόρους, και γενικότερα καλύτερα αποτελέσματα στη θεματική των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του έργου οργανώνονται σε δύο συνιστώσες:

 • Συνιστώσα 1 - Κρατικές Ενισχύσεις
 • Δραστηριότητα 1.1: Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και της εναρμόνισης του νομικού πλαισίου για την εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών περί κρατικών ενισχύσεων.
 • Δραστηριότητα 1.2: Υποστήριξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κεφάλαιο 8 - Πολιτική ανταγωνισμού
 • Δραστηριότητα 1.3: Καταγραφή και ανάλυση των εθνικών υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων και σύγκριση με την κοινοτική νομολογία
 • Δραστηριότητα 1.4: Αξιολόγηση της λειτουργικότητας του λογισμικού «Σύστημα πληροφοριών για τις κρατικές ενισχύσεις στο Μαυροβούνιο», του ειδικού μητρώου κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και της διαδικτυακής εφαρμογής (web) για τους χορηγούς κρατικών ενισχύσεων
 • Δραστηριότητα 1.5: Ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων μέσω της κατάρτισης και της ανταλλαγής πρακτικών εμπειριών
 • Συνιστώσα 2 - Δημόσιες συμβάσεις
 • Δραστηριότητα 2.1: Περαιτέρω εναρμόνιση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις και των εκτελεστικών πράξεων με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ.
 • Δραστηριότητα 2.2: Παραγωγή εγχειριδίων, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων οδηγιών για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας
 • Δραστηριότητα 2.3: Εκπαίδευση στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και υποστήριξη στη διοίκηση δημόσιων συμβάσεων
 • Δραστηριότητα 2.4: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ (IPA II) και υλοποιείται από την κοινοπραξία της οποίας ηγείται η Eurosupport - Fineurop Support Srl (IT), σε συνεργασία με την ANCE (GR) και την Crown Agents (UK).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 870.000 ευρώ και θα διαρκέσει 2 χρόνια έως το Σεπτέμβριο του 2020.

Partners

partner partner partner partner partner partner