έρευνα πεδίου για το έργο SOUL Skills

έρευνα πεδίου για το έργο SOUL Skills

Στο πλαίσιο του έργου "SOUL Skills - Soft Skills outside of a school learning environment" που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και τη Βασική Δράση 2, η ANCE διεξάγει έρευνα πεδίου σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στη συμπεριφορά των παιδιών (ηλικίας 6-12 ετών).

Η έρευνα έχει στόχο να προσδιορίσει πώς η περίοδος απομόνωσης επηρέασε την ανάπτυξη των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των παιδιών και απευθύνεται τόσο σε γονείς όσο και σε εκπαιδευτικούς από διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια (δάσκαλοι στην τυπική και μη τυπική μάθηση, προπονητές, δάσκαλοι καλλιτεχνικών, μουσικής, ξένων γλωσσών κλπ).

Για να συμμετέχετε στην έρευνα μπορείτε να συμπληρώσετε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο:

  • Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς: https://forms.gle/3hcc7qQ9xMAF9nV58
  • ️Ερωτηματολόγιο για γονείς: https://forms.gle/7heRr5hqPtx5CGMq5

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη!

Partners

partner partner partner partner partner partner