Έρευνα σχετικά με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Έρευνα σχετικά με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Η ANCE στο πλαίσιο του έργου AGE - Alliance for Green Entrepreneurship που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και την ΕΕ, πραγματοποιεί έρευνα η οποία αφορά την Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Το έργο υλοποιείται σε έξι χώρες της Ευρώπης: τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Δανία, την Ολλανδία και την Ελλάδα.

Η έρευνα στοχεύει στην ανάδειξη των αναγκών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με την πράσινη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, επιδιώκει την χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα και πώς μπορούν να εμπλακούν περισσότεροι επιχειρηματίες σε πράσινες και βιώσιμες πρακτικές.

Αν είσαι επιχειρηματίας που ασχολείται με την πράσινη επιχειρηματικότητα, εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος στον συγκεκριμένο τομέα τότε μπορείς να συμμετέχεις στην έρευνα απαντώντας το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.

Partners

partner partner partner partner partner partner