Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για Επαγγελματίες του Αθλητισμού ΙΙ (Funmilies)

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για Επαγγελματίες του Αθλητισμού ΙΙ (Funmilies)
Η ANCE στο πλαίσιο του έργου Funmilies διοργανώνει σεμινάριο σχετικά με τον διαγενεακό διάλογο και τη συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε αθλητικές δραστηριότητες.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του αθλητισμού και θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 27 & 28 Ιουνίου από τις 15.00 ως τις 18.00.
Η συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε προγράμματα άσκησης και αθλητικές δραστηριότητες συνεισφέρει στη ψυχική και σωματική υγεία, ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
- Η σημασία της διαγενεακής ένταξης,
- Τα δικαιώματα των μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων,
- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και νέων γνώσεων μέσω του αθλητισμού,
- Οι ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στον αθλητισμό,
- Η σωματική/ κιναισθητική νοημοσύνη.
Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες του αθλητισμού και εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με τα δικαιώματα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
Δηλώστε συμμετοχή με ένα κλικ στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/VViMZTy7GguxpPww8

Partners

partner partner partner partner partner partner