διμερης συναντηση με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

διμερης συναντηση με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Στις 7/11/2023 πραγματοποιήθηκε άλλη μια διμερή συνάντηση με το Greek Forum of Migrants - Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών στην οποία μιλήσαμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με μεταναστευτικό και προσφυγικό προφίλ.
Συζητήσαμε τι ακριβώς προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις μετανάστριες/προσφύγισσες θύματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας και επιπλέον, πως τα θύματα μπορεί μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους μέσα από ειδικές δράσεις και προγράμματα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατηγορία γυναικών που επιθυμεί να εργαστεί αλλά δυσκολεύεται, είτε επειδή βρίσκει νομικά εμπόδια είτε επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να αφήσει τα παιδιά τους σε έναν άλλον φροντιστή.
Καταλήξαμε ότι τα πολλαπλά και δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γυναίκες με μεταναστευτικό και προσφυγικό προφίλ στην καθημερινότητάς τους, αυξάνει την ανάγκη για δράσεις που θα συμβάλουν στην ουσιαστική τους στήριξη.
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διμερών συναντήσεων που πραγματοποιούνται μέσω της υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE» , το οποίο χρηματοδοτείται από το Active citizens fund με διαχειριστή επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr/en/

Partners

partner partner partner partner partner partner