Ολοκλήρωση της 2ης συνάντησης εταίρων για το έργο Funmilies

Ολοκλήρωση της 2ης συνάντησης εταίρων για το έργο Funmilies

Ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της δεύτερης συνάντησης  του έργου Funmilies με όλους τους εταίρους μας: Active Bulgarian Society, Budapest Association for International Sports, Utžo Ljubljana, Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci.

Ήταν η πρώτη ευκαιρία να συναντηθούμε διά ζώσης, να συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση του έργου, να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας.

Σύντομα θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με προπονητές αθλητισμού, ηλικιωμένους και νέους για να προωθήσουμε  διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες  ως τρόπο ενίσχυσης της αθλητικής ενασχόλησης και αντιμετώπισης ζητημάτων όπως η καθιστική ζωή.

Partners

partner partner partner partner partner partner