4η ετήσια συνάντηση εταίρων για το FWC

4η ετήσια συνάντηση εταίρων για το FWC

Στις 23 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 4η ετήσια συνάντηση εταίρων για το FWC.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ANCE παρουσίασε τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας FWC (Lot 4), ενώ παράλληλα οι εταίροι υλοποίησης συζήτησαν τα τρέχοντα έργα του FWC και έγινε αξιολόγηση της μέχρι τώρα συνεργασίας.

Partners

partner partner partner partner partner partner