ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: «SOUL SKILLS- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: «SOUL SKILLS- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 και ώρες 16:00 – 19:00, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης στα πλαίσια του έργου  «SOUL SKILLS- Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες εκτός του σχολικού περιβάλλοντος», στο Μύρτιλλο Cafe.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με:

- Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες εταίρους του έργου (Βουλγαρία, Ισλανδία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία),

- Τον μηχανισμό αξιολόγησης των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου,

- Την εργαλειοθήκη με ασκήσεις και δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων.

Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να μάθουν το υλικό που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου και να το λάβουν ηλεκτρονικά.

Partners

partner partner partner partner partner partner