Εναρκτήρια ημέρα του νέου έργου FWC «Ανάλυση της εντολής, των στρατηγικών και της επιχειρησιακής ικανότητας στον τομέα της υγείας»

Εναρκτήρια ημέρα του νέου έργου FWC

Η ANCE οργάνωσε με επιτυχία την εναρκτήρια ημέρα του νέου έργου FWC "Ανάλυση της εντολής, των στρατηγικών και της επιχειρησιακής ικανότητας  στον τομέα της υγείας", μια αποστολή για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης εντολής, των πολιτικών, των στρατηγικών, των πρωτοβουλιών, των συμπράξεων και της τρέχουσας επιχειρησιακής ικανότητας των κυριότερων Περιφερειακών Οικονομικών Κοινοτήτων (ΠΟΚ) με προγράμματα υγείας μεταξύ της Ευρώπης και της Αφρικής.

Partners

partner partner partner partner partner partner