ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΟ ΜΠΕΝΙΝ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ FWC ΣΤΟ ΜΠΕΝΙΝ

Ανακοινώνουμε με χαρά  το νέο έργο που κέρδισε η Κοινοπραξία της  ANCE με τίτλο "Ανάπτυξη προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο Μπενίν"  στο πλαίσιο του FWC SIEA 2018 – LOT 4 : Human Development And Safety Net.

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι να υποστηρίξει την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DUE) στον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση ενός προγράμματος στον τομέα της Τεχνικής Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης.

Ειδικοί Στόχοι:

  • Διεξαγωγή ανάλυσης των αναγκών του θεσμικού και του ιδιωτικού τομέα και μια σύντομη διάγνωση της τρέχουσας κατάστασης της πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Μπενίν.
  • Εκτέλεση μελέτης διαμόρφωσης προγράμματος με πλήρη ανάλυση των παραδοχών/κινδύνων του προγράμματος και σύνταξη εγγράφου δράσης σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΕ, με οικονομική προσομοίωση, σχέδιο δράσης και λογικό πλαίσιο.
  • Πρόταση δομικών και συνεκτικών έργων που προκύπτουν από το Πολυετές Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2021-2027 της ΕΕ στο Μπενίν και την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνική Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στους τομείς και τους φορείς που έχουν προσδιοριστεί.
Το έργο θα διαρκέσει από το Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2022.

Partners

partner partner partner partner partner partner