Νέα θέση εργασίας: Project Manager/Proposal Writer στην Αθήνα, Ελλάδα!

Νέα θέση εργασίας: Project Manager/Proposal Writer στην Αθήνα, Ελλάδα!

Η ANCE αναζητά συνεργάτη για τη θέση του Project Manager/Proposal Writer!

Καθήκοντα:

 • Συντονισμός και διαχείριση έργων της ΕΕ
 • Σύνταξη προτάσεων για ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως επιχορηγήσεις Erasmus+ EuropeAid, CERV, AMIF κ.λπ.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτη/ος πανεπιστημίου κατά προτίμηση στις κοινωνικές επιστήμες, τις πολιτικές επιστήμες, τις ευρωπαϊκές ή διεθνείς σπουδές ή το περιβάλλον (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση έργων της ΕΕ και στη σύνταξη προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Δυνατότητα για επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό

Δεξιότητες:

 • Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής στη λεπτομέρεια καθώς και της ικανότητας πολλαπλών καθηκόντων
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office
 • Ομαδική Συνεργασία
 • Δεξιότητες στη σύνταξη report
 • Γνώση στη διαχείριση των έργων

Προσφέρονται:

 • Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικός μισθός

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο ακόλουθο email: evlachaki@ance-hellas.org έως τις 24/05/2023 υπόψη κας Βλαχάκη.

Partners

partner partner partner partner partner partner