Νέο έργο: Creating Bridges

Νέο έργο: Creating Bridges

Η ΑNCE ανακοινώνει με χαρά το νέο της έργο: Creating Bridges: Enhancing Cultural Exchange between EU and Ukraine. 

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι: (α) η ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής ένταξης του ουκρανικού λαού και των Ουκρανών εκτοπισθέντων μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης και ανταλλαγής, (β)η ενίσχυση της συμμετοχής Ουκρανών καλλιτεχνών και εργαζόμενων του πολιτισμού στην Ευρώπη, και ευρεία διάδοση του ουκρανικού πολιτισμού στην Ευρώπη (γ) η ευαισθητοποίηση και ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου σχετικά με το ρόλο των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Ευρωπαίων και Ουκρανών πολιτών.

Το έργο αρχίζει τον Δεκέμβριο του 2023 και διαρκεί 24 μήνες. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe.

Εταιρικό σχήμα: ANCE, (Ελλάδα), Promote Ukraine (Βέλγιο), International youth public organization ILYSA (Ουκρανία).

Partners

partner partner partner partner partner partner