ΝΕΟ ΕΡΓΟ: Soft skills Outside of a school Learning environment (SOUL Skills)

ΝΕΟ ΕΡΓΟ:  Soft skills Outside of a school Learning environment (SOUL Skills)

Ανακοινώνουμε με χαρά τη συμμετοχή της ANCE σε ένα ακόμη έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus+.  Το έργο συντονίζει η οργάνωση Platform AGORA  και έχει τίτλο: Soft skills Outside of a school Learning environment (SOUL Skills).

Πρόκειται για ένα έργο που στοχεύει στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει το μέτρο της κοινωνικής απομόνωσης, που έχουν λάβει οι χώρες της ΕΕ για τη μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.

Το έργο θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο 2023.  Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται από:  Platform AGORA, ANCE, GIS-Transfercenter Foundation, Defoin, J&M Synergie, NORTH Consulting and Centro Studi Villa Montesca

Partners

partner partner partner partner partner partner