Το 3ο Ενημερωτικό Δελτίου του έργου SOUL κυκλοφόρησε!

Το 3ο Ενημερωτικό Δελτίου του έργου SOUL κυκλοφόρησε!

To Soft Skills Outside of a school Learning Environment (SOUL Skills) είναι ένα έργο Erasmus + το οποίο υλοποιείται από 7 εταίρους σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ισλανδία και Γαλλία). Κύριος στόχος είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της κοινωνικής απομόνωσης που βιώνουν παιδιά ηλικίας 6 - 12 ετών λόγω των μέτρων προστασίας για την εξάπλωση της πανδημίας COVID - 19.

Σκοπός του έργου είναι η παροχή σύγχρονων και καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των παιδιών εκτός του πλαισίου της σχολικής τάξης, καθώς και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στην υποστήριξη δράσεων που ενισχύουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο.

Partners

partner partner partner partner partner partner