Παρουσίαση του Logo για το έργο Climb it Up

Παρουσίαση του Logo για το έργο Climb it Up

Παρουσιάζουμε με χαρά το λόγκο του έργου μας Climb it UP !

Το λόγκο συμβολίζει την ενότητα, την ανάπτυξη και τη συμπεριληπτικότητα στην αναρριχητική κοινότητα.

Εξερευνήστε την ιστοσελίδα του έργου  https://climbitup.eu/ μας.

Partners

partner partner partner partner partner partner