ΕΡΓΟ «Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE»- NEWSLETTER 2

ΕΡΓΟ

ο 2ο Newsletter του έργου "Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE” κυκλοφόρησε!

Το έργο “Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Athens Network of Collaborating Experts (ANCE).
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το 2ο Newsletter!

Partners

partner partner partner partner partner partner