ΤΟ 2Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUSTDIET ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

ΤΟ 2Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUSTDIET ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!

Το έργο SustDiet (από το Sustainable Diet) στοχεύει, στην ενίσχυση της γνώσης των αθλητών (επαγγελματιών ή μη) και άλλων επαγγελματιών του αθλητισμού (προπονητές, εκπαιδευτές φυσικής αγωγής, αθλητικούς διατροφολόγους κ.λπ.) σχετικά με τις βιώσιμες διατροφικές επιλογές και την επίδρασή τους στην υγεία, στην αθλητική απόδοση των αθλητών και στο περιβάλλον, ώστε να μην αλλάζουν μόνο τις διατροφικές τους συνήθειες, αλλά να γίνονται πρότυπα και παράγοντες αλλαγής.

Στόχοι του έργου είναι:

  • Ενίσχυση της γνώσης των αθλητών (επαγγελματιών ή μη) και άλλων επαγγελματιών του αθλητισμού (προπονητές, εκπαιδευτές φυσικής αγωγής κ.λπ.) σχετικά με τις βιώσιμες διατροφικές επιλογές και την επίδρασή τους στην υγεία, την αθλητική απόδοση των αθλητών και στο περιβάλλον, ώστε να μην αλλάζουν μόνο τις διατροφικές τους συνήθειες, αλλά να γίνονται πρότυπα και παράγοντες αλλαγής
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των αθλητών, των επαγγελματιών του αθλητισμού και των οργανισμών σχετικά με τις διατροφικές επιλογές των αθλητών και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
  • Βελτίωση της πρόσβασης σε διατροφικές οδηγίες και ευέλικτα εκπαιδευτικά εργαλεία για αθλητές (επαγγελματίες ή μη) που ευθυγραμμίζονται με τις αρχές βιωσιμότητας
  • Ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών της αθλητικής διατροφής σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι διατροφές στο περιβάλλον και για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τους αθλητές να στραφούν σε περισσότερο βιώσιμες διατροφές.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου!

Partners

partner partner partner partner partner partner