Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου SIGWAY είναι τώρα διαθέσιμα!

Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου SIGWAY είναι τώρα διαθέσιμα!

Η Εθνική Έκθεση περιλαμβάνει την επισκόπηση του τωρινού δικτύου των πράσινων διαδρομών και της αθλητικής και σωματικής δραστηριότητας στην #Ισπανία, στο #Βέλγιο, στην #Ιταλία, στην #Σλοβακία, στην #Αυστρία, στην #Ελλάδα και στην #Πορτογαλία.

Διαβάστε την έκθεση του έργου εδώ! 

Το εγχειρίδιο περιλμβάνει τις 7 περιπτώσεις των επιτυχημένων αθλητικών δραστηριοτήτων στις πράσινες διαδρομές, ποικίλες δραστηριότητες, προσβάσιμες για όλες τις ομάδες ανθρώπων, οι οποίες προωθούνται από διάφορους φορείς, αθλητικούς, εκπαιδευτικούς και αγροτικής ανάπτυξης, εταιρείες, δήμους και άλλες κοινωνικές, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες οι οποίες δίνουν έμπνευση για νέες δράσεις σε πράσινες διαδρομές.

Μάθετε περισσότερα για αυτές τις πρωτοβουλίες στην Ευρώπη! Δημιουργείστε και μοιραστείτε μαζί μας νέες δραστηριότητες στις πράσινες διαδρομές!

Partners

partner partner partner partner partner partner