Φεστιβάλ “2η γενιά μεταναστών: Πολίτες χωρίς δικαιώματα” (2009)

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει ευρέως τις περισσότερες χώρες της ΕΕ (ειδικότερα τα Νότια Κράτη-Μέλη – που λειτουργούν “παραδοσιακά” σαν χώρες υποδοχής) και τις χώρες της Νότιας Μεσογείου (που λειτουργούν κυρίως σαν χώρες αποστολής). Η ενσωμάτωση των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παράλληλα οι κοινωνίες υποδοχής, αλλά και οι ίδιοι οι μετανάστες.

Μία ειδική ομάδα μεταναστών είναι αυτή της 2ης γενιάς (παιδιά μεταναστών που γεννιούνται ή μεγαλώνουν από μικρή ηλικία σε χώρες της ΕΕ) τα μέλη της οποίας, εκτός από μια σειρά νομικών προβλημάτων (όσον αφορά την απόκτηση εθνικότητας/ιθαγένειας, κλπ), αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ορίσουν την εθνική τους ταυτότητα έχοντας υιοθετήσει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην οποία μεγαλώνουν, αν και πολλές φορές δεν είναι αποδεκτά από αυτή.

Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρω-Μεσογειακό Ίδρυμα Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών (ALF), είχε σκοπό να ενισχύσει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κοινωνιών υποδοχής και αποστολής σχετικά με τα προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες 2ης γενιάς, προωθώντας έτσι την αλλαγή στάσης αλλά και πολιτικής όσον αφορά την θέση των μεταναστών 2ης γενιάς, ώστε να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στόχευε να εμπλέξει νέους από χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία) και χώρες της Νότιας Μεσογείου (Αίγυπτο, Τουρκία, Παλαιστίνη, Ιορδανία) στην οργάνωση μίας 6ήμερης πολιτιστικής εκδήλωσης ανταλλαγής (με έκθεση φωτογραφίας, χορό, θέατρο, μουσική, video animation, κλπ) στην Ελλάδα, που εξερεύνησε και προώθησει θέματα όπως η πολιτισμική ποικιλομορφία, η ιθαγένεια/ υπηκοότητα και η θέση, τα δικαιώματα και τα προβλήματα της 2ης γενιάς μεταναστών στην ΕΕ.

Partners

partner partner partner partner partner partner