Δημιουργική απασχόληση και ενεργός συμμετοχή μεταναστριών διαμέσω της σύγχρονης τεχνολογίας (2006-2008)

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργική απασχόληση, η ενεργός συμμετοχή και η ενδυνάμωση των σχέσεων των μεταναστριών με την τοπική κοινωνία στο Δήμο Αθηναίων.

Οι γυναίκες μετανάστριες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης στην κοινωνία που τις φιλοξενεί καθώς και προβλήματα επικοινωνίας με την χώρα αποστολής τους. Επίσης αντιμετωπίζουν την ανάγκη για ψυχαγωγία και πληροφόρηση, δυνατότητες που η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει με σχετικά χαμηλό κόστος συμβάλλοντας στην παροχή ίσων ευκαιριών και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το έργο απευθύνθηκε σε Ομάδες Γυναικών Μεταναστριών οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση στην πληροφορία και γενικά στον ψηφιακό πολιτισμό.

Το έργο επικεντρώθηκε σε πολιτιστικές παρεμβάσεις μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας που προσέφεραν τα εργαλεία (υπολογιστές, διαδίκτυο, κινητά) για την δημιουργική έκφραση και την σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας. Μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικών ημερολογίων, οι επωφελούμενες εξοικειώθηκαν με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και διοργάνωσαν μια πολιτιστική εκδήλωση ενδυναμώνοντας τη σχέση τους με τη γειτονιά.

Το έργο υλοποιήθηκε από την ANCE σε συνεργασία με το Κέντρο Ψηφιακού Πολιτισμού «Φούρνος» με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των μη κυβερνητικών Οργανώσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες: http://womensdiaries.wordpress.com

Partners

partner partner partner partner partner partner