Εκπόνηση στρατηγικής για την ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού στη Μοζαμβίκη

Τα τελευταία δέκα χρόνια, μια σειρά πρωτοβουλιών κατέδειξε την αυξανόμενη δέσμευση της ΕΕ στις πολιτιστικές διεθνείς σχέσεις. Η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ προσδιόρισε ρητά την πολιτιστική διπλωματία ως έναν από τους νέους τομείς της ενωμένης εξωτερικής δράσης της ΕΕ, προωθώντας την κοινωνική ανθεκτικότητα, εμβαθύνοντας στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της νεολαίας για την προώθηση του πλουραλισμού, της συνύπαρξης και του σεβασμού.

Ο διεθνής στόχος αυτού του πλαισίου είναι η επεξεργασία μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της για την ενίσχυση της συμμετοχής της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού στη Μοζαμβίκη.

Ειδικοί στόχοι:

To έργο αποτελείται από δύο φάσεις. Η φάση ΙΙ θα μεταφερθεί έως και 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της φάσης Ι.

Φάση Ι:

  1. Ανάλυση του πολιτιστικού τομέα στη Μοζαμβίκη και συγκεκριμένα της άτυπης και μη κρατικής πολιτιστικής διάστασης·
  2. ανάλυση των κυριότερων διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες δράσεις της ΕΕ και των χορηγών βοήθειας για τη στήριξη του πολιτισμού στη Μοζαμβίκη·
  3. εκπόνηση ολιστικής στρατηγικής για την πολιτιστική συνεργασία της ΕΕ στη Μοζαμβίκη.

Φάση II:

4. Προσδιορισμός και διαμόρφωση έργου της ΕΕ για τη στήριξη του πολιτιστικού τομέα στη Μοζαμβίκη

Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2021 - Απρίλιος 2022

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την EMERCON και την ANCE.

 

Partners

partner partner partner partner partner partner