Ενδυνάμωση Απασχόλησης Ανέργων Γυναικών Μεταναστριών (2014-2015)

Σκοπός του έργου ήταν να παρέχει σε άνεργες γυναίκες μετανάστριες από τη Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα εργασιακά τους δικαιώματα, τη δυνατότητα - μέσω της παροχής συμβουλευτικής – να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να μπορούν να αναζητήσουν εργασία με συστηματικό τρόπο στην τυπική οικονομία και τις απαιτούμενες γνώσεις αναφορικά με το πως μπορούν να συστήσουν μόνες τους τη δική τους εταιρεία. Στα πλαίσια του έργου παρασχέθηκε επίσης κατάρτιση σε θέματα καθαριότητας κτιρίων και κατοικιών. Παράλληλη δράση του έργου ήταν η υποστήριξη αυτών των γυναικών σε νομικό και ψυχολογικό επίπεδο μέσα από την υλοποίηση ατομικών και ομαδικών συνεδριών.

Στα πλαίσια του έργου παρασχέθηκαν δωρεάν προς τις επωφελούμενες γυναίκες μετανάστριες οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συνεδρίες ατομικής και ομαδικής επαγγελματικής συμβουλευτικής με τη συμμετοχή ψυχολόγου
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση στην απασχόληση (καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, παρουσία στις συνεντεύξεις για εργασία, εργασιακά δικαιώματα)
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ίδρυση επιχειρήσεων (καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορίες για τις νομικές και λογιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, τεχνικές μάρκετινγκ, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων κλπ)
  • Κατάρτιση σε θέματα καθαριότητας κτιρίων και κατοικιών.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Partners

partner partner partner partner partner partner