Ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας και των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών αγροτών μέσω της δημιουργίας γυναικείων κοινωνικών συνεταιρισμών στο Ουζμπεκιστάν (2011-2015)

Το έργο στόχευε στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, από γυναίκες αγρότισσες, στα χωριά Koromon, Juma και Istiklol στις περιοχές Κhorezm, Samarkand και Syrdarya του Ουζμπεκιστάν με σκοπό να υποστηρίξει και να ενισχύσει την οικονομική ανεξαρτησία και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης περιελάμβαναν τα ακόλουθα:

  • Δημιουργία «Γυναικείων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» για την υποστήριξη της (αυτο)-απασχόλησης / δημιουργίας εισοδήματος και ευκαιριών επιχειρηματικότητας, που θα προωθήσουν την οικονομική ανεξαρτησία αυτών και των οικογενειών τους
  • Βελτίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που θα τους επιτρέψουν να γίνουν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί γεωργοί ή / και επιχειρηματίες
  • Πρόσβαση των γυναικών σε μη αγροτικές ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύοντας τις γνώσεις τους σχετικά με τις αγροτικές επιχειρήσεις και άλλες μη γεωργικές δραστηριότητες για τη διασφάλιση των προς των ζην
  • Ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ισότητα των φύλων
  • Πρόσβαση στις φθηνές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακοί αποξηραντές φρούτων και φωτοβολταϊκά), που θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα των νέων δραστηριοτήτων δημιουργίας εισοδήματος, και θα συμβάλει στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, με πρόσθετα οφέλη για την υγεία του τοπικού πληθυσμού
  • Δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης στην περιοχή η οποία θα διευκολύνει την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη μείωση της φτώχειας
  • Ενίσχυση της ικανότητας του τοπικού εταίρου για την παροχή στήριξης και ανάπτυξης των ικανοτήτων των γυναικών και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (συμβάλλοντας έτσι στην βιωσιμότητά τους).

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος TACIS Institution Building Partnership Programme (IBPP).

Partners

partner partner partner partner partner partner