Ισότιμη Πρόσβαση Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού (Γυναίκες και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) στον Τομέα της Κατάρτισης και της Απασχόλησης στην περιοχή Yalova (Τουρκίας) μέσω της Δημιουργίας του «Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Χειροτεχνίας (2003-2004)

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) και είχε ως στόχο τη δημιουργία του «Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Χειροτεχνίας» στη Γιάλοβα, την πόλη της περιφέρειας του Μαρμαρά που χτυπήθηκε από τους σεισμούς του 1999 με σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομία και την κοινωνία της περιοχής.

Το Κέντρο λειτούργησε στα πλαίσια του Δήμου της Γιάλοβα με την υποστήριξη της ANCE και της Yalova Local Agenda 21 με στόχο την μείωση του ποσοστού ανεργίας των γυναικών και των ατόμων με αναπηρία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως στον τομέα της χειροτεχνίας.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλάμβαναν:

  • ανάλυση της αγοράς εργασίας και του κοινωνικού περιβάλλοντος της Γιάλοβα
  • ανάπτυξη σχεδίου δράσης του Κέντρου
  • διοργάνωση σεμιναρίων για γυναίκες και άτομα με αναπηρία
  • αγορά εξοπλισμού για το Κέντρο
  • διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης για τα μέλη του Κέντρου στην Ελλάδα
  • καμπάνια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης

Partners

partner partner partner partner partner partner