Τελική Αξιολόγηση του Προγράμματος Υποστήριξης Εκπαίδευσης στο Αζερμπαϊτζάν

Οι κύριοι στόχοι αυτής της αξιολόγησης είναι να παρέχει στις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ενδιαφερόμενους φορείς:

  • μια συνολική ανεξάρτητη αξιολόγηση των προηγούμενων επιδόσεων του Προγράμματος Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στο Αζερμπαϊτζάν, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματά του που μετρώνται σε σχέση με τους αναμενόμενους στόχους του και τους λόγους που στηρίζουν τέτοια αποτελέσματα,
  • βασικά διδάγματα, συμπεράσματα και σχετικές συστάσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι τρέχουσες και οι μελλοντικές παρεμβάσεις.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση θα χρησιμεύσει στην κατανόηση της απόδοσης του Προγράμματος Υποστήριξης της Εκπαίδευσης στο Αζερμπαϊτζάν, των παραγόντων που το βοηθούν και εκείνων που εμποδίζουν την ορθή παράδοση των αποτελεσμάτων για την ενημέρωση του σχεδιασμού μελλοντικών παρεμβάσεων της ΕΕ στον ίδιο τομέα.

Το έργο διαρκεί από το Νοέμβριο 2021 έως το Μάιο 2022.  Χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από την ANCE.

Partners

partner partner partner partner partner partner