Βελτίωση της διαχείρισης και των υποστηρικτικών οδηγιών σχετικά με την ποιότητα του αέρα στις μητροπολιτικές πόλεις (2002-2004)

Στόχος του έργου ήταν η εξέταση της ποιότητας του αέρα σε τρεις μητροπόλεις (Αθήνα, Μπρίστολ, Μπανγκόκ) και η καταγραφή των διαστάσεων του προβλήματος της μόλυνσης και των αναγκαίων δράσεων για τη διαχείρισή του.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλάμβαναν:

  • αναγνώριση καλών πρακτικών και σχεδιασμό υποστηρικτικών οδηγιών για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισής του
  • διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών επισκέψεων για υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης με κύριο στόχο την ενδυνάμωση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου του Δήμου της Μπανγκόκ
  • ανάπτυξη δράσεων ευαισθητοποίησης για τους υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους τοπικούς και διεθνείς φορείς
  • δημιουργία ιστοσελίδας (στα αγγλικά και στα ελληνικά) με χρήσιμες πληροφορίες γύρω από την ποιότητα του αέρα, κ.α.

Το έργο υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόγραμμα ASIA URBS)

Partners

partner partner partner partner partner partner