Εγκατάσταση 300 φωτοβολταϊκών ταμπλό σε οικίες απόρων μαθητών στη Σρι Λάνκα (2006-2007)

Στόχος του έργου ήταν η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος των φτωχότερων στρωμάτων του πληθυσμού της Moneragala μέσω της χρήσης ηλιακής ενέργειας και η εξάλειψη των κινδύνων που παρουσιάζει η χρήση κηροζίνης για φωτισμό ως προς την υγεία των χρηστών και το περιβάλλον.

Χάρη στις δράσεις του έργου που ξεκίνησε στην Μονεραγκάλα το Δεκέμβριο του 2006 με τη συγχρηματοδότηση της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Hellenic Aid) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και την έγκριση του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Πρόνοιας της Σρι Λάνκα, 300 φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετήθηκαν σε σπίτια μαθητών που ανήκουν στο 32% του πληθυσμού του νησιού που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας σε μια από τις πλέον απομονωμένες και λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στο ανατολικό κομμάτι της χώρας το οποίο για χρόνια δοκιμάζονταν από τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ανταρτών Ταμίλ.

Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ταμπλό σε 300 κατοικίες μαθητών και σε 2 σχολεία της περιφέρειας, το έργο εξασφάλισε δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο σε περίπου 1700 άτομα τα οποία δεν προβλέπονταν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Επίσης, συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από την χρήση της ηλιακής και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Partners

partner partner partner partner partner partner