Δημιουργία θέσεων απασχόλησης και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσω της ίδρυσης αγροτικού συνεταιρισμού και την παροχή ανανέωσιμης ενέργειας – Ουζμπεκιστάν (2009-2011)

Η ANCE σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτών (Association of Farmers) του Ουζμπεκιστάν υλοποίησαν ένα πρόγραμμα στο απομακρυσμένο χωριό Kamar (περιφέρεια Shakhrizabs, επαρχία Kashkadarya), που υποστήριζε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης / εισοδήματος σε τοπικό επίπεδο (δημιουργία μικρών επιχειρήσεων διαχειριζόμενων από την τοπική κοινότητα) μέσω της πρόσβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο χωριό του Kamar έδωσε τη δυνατότητα για ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της απασχόλησης οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στη διασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της φτώχειας. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είχε επίσης θετικές επιδράσεις στα επίπεδα της υγείας, και πιθανά της εκπαίδευσης και του αλφαβητισμού του τοπικού πληθυσμού και συνέβαλλε στην προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ή/και πρόσθετου εισοδήματος για τους κατοίκους του Kamar επιτεύχθηκε μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Ανανεώσιμης Ενέργειας (μίκρο-υδροηλεκτρικός σταθμός, αιολικός σταθμός, φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιακοί συλλέκτες, σταθμός βιοαερίου) που παρείχαν βιώσιμη ενέργεια όχι μόνο στα νοικοκυριά του χωριού, αλλά κυρίως σε νέες μικρές επιχειρήσεις που επρόκειτο να δημιουργηθούν και να διαχειρίζονται από μέλη της τοπικής κοινότητας (μέσα από την ίδρυση ενός συνεταιρισμού που θα διαχειρίζεται επίσης το Σύστημα Ανανεώσιμης Ενέργειας). Οι κύριες δράσεις του έργου περιλάμβαναν:

  • Προπαρασκευαστική επίσκεψη και “Έκθεση Έναρξης”
  • Ίδρυση του συνεταιρισμού και των μηχανισμών λειτουργίας του
  • Προετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Νομική στήριξη και ίδρυση και έναρξη του συνεταιρισμού
  • Προμήθεια (και εγκατάσταση) του εξοπλισμού (Μίκρο-υδροηλεκτρικός σταθμός, Αιολικός σταθμός, Φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιακοί συλλέκτες, Σταθμό βιοαερίου)
  • Ίδρυση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων (με χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας (παραγωγή αποξηραμένων φρούτων, παραγωγή φυτικών ελαίων, αλευρόμυλος, φούρνος, χαμάμ, κομμωτήριο, μαγαζί με χειροτεχνίες, τουριστικές υπηρεσίες)
  • Ενδυνάμωση ικανοτήτων (τοπικών αρχών και κοινωνίας των πολιτών, εκπαίδευση εκπαιδευτών)
  • Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού

Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος TACIS Institution Building Partnership Programme (IBPP), Support to Civil Society and Local Initiatives.

Partners

partner partner partner partner partner partner