Μεταναστευτικό δίκτυο σε Ευρώπη και Τουρκία (2016-2017)

Το έργο “Μεταναστευτικό Δίκτυο σε Ευρώπη και Τουρκία” υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα Διαλόγου της Κοινωνίας Πολιτών Ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να φέρει κοντά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία και την ΕΕ σε σχέση με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, και το χτίσιμο ενός μόνιμου διαλόγου μεταξύ τους. Το Υπουργείο Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο υπεύθυνος φορέας για την τεχνική υλοποίηση του Προγράμματος, ενώ η Κεντρική Μονάδα Χρηματοδότησης και Συμβάσεων είναι η Αναθέτουσα Αρχή του Προγράμματος.

Ο γενικότερος σκοπός του 14μηνου έργου “Μεταναστευτικό Δίκτυο σε Ευρώπη και Τουρκία” που υλοποιήθηκε από την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Athens Network of Collaborating Experts, το Global Political Trends Center του Istanbul Kültür University, και τις Τουρκικές ΜΚΟ Human Resource Development Foundation και Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants, ήταν η ενίσχυση και διευκόλυνση της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας για την προώθηση της ανάπτυξης μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης  μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, και τη δημιουργία δυνατών δεσμών μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Ειδικότερα το έργο στόχευσε:

α) Στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των Τουρκικών ΜΚΟ ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαχείρισης της μετανάστευσης,

β) Στην ενίσχυση της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών σε Ελλάδα και Τουρκία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τα συστήματα διαχείρισης του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, και γ) Στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της Ελληνικής και της Τουρκικής κοινωνίας στα θέματα των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων.

Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων:

 1. A) Δράσεις ενδυνάμωσης ικανοτήτων σε θέματα μεταναστών και προσφύγων
 • Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων (αστυνομικών, προσωπικού κέντρων κράτησης, συνοριοφυλάκων κλπ) στα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα (Edirne) σε θέματα πρόσβασης των μεταναστών και των προσφύγων/αιτούντων άσυλο σε υπηρεσίες υγείας, νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
 • Σεμινάρια προσανατολισμού (orientation) για τους πρόσφυγες στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας (Gaziantep), κυρίως γυναίκες και νέοι
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σε κέντρα κράτησης κλπ (Sanliurfa) σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ και την εφαρμογή του τουρκικού Νόμου για τους Αλλοδαπούς, με τη συμμετοχή Δικηγορικών Συλλόγων.
 1. B) Δικτύωση μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα μεταναστευτικών πολιτικών και πρακτικών στην Τουρκία, την Ελλάδα και την ΕΕ και έρευνα
 • Εργαστήριο δικτύωσης μεταξύ Ελληνικών και Τουρκιών ΜΚΟ στην Αθήνα, με στόχο την ανάπτυξη κοινής γνώσης και κατανόησης και προτάσεων για ένα μοντέλο συντονισμού μεταξύ Ελλάδας (και ΕΕ) και  Τουρκίας
 • Μελέτη για την ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος για τη συλλογή, ανάλυση και πρόσβαση σε αξιόπιστα κατανεμημένα στοιχεία σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ως θεμέλιο για τη σχεδίαση μεταναστευτικών πολιτικών βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στην ΕΕ όσο και στην Τουρκία.

Γ) Δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών-σημείων εισόδου μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και Τουρκίας-Συρίας, καθώς και ΜΚΟ, ακαδημαϊκών, τοπικών αρχών, ΜΜΕ και του ευρύτερου κοινού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

 • Θεματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης στην Κωνσταντινούπολη με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ΜΜΕ
 • Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης για τις τοπικές κοινωνίες-σημεία εισόδου μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και Τουρκίας-Συρίας (Έβρος, Λέσβος, Sanliurfa, Gaziantep), σχετικά με τα δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και γενικότερα μεταναστευτικά ζητήματα
 • Ιστοσελίδα έργου
 • Τελικό συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη με θέμα την βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της μετανάστευσης σε ΕΕ και Τουρκία.

Partners

partner partner partner partner partner partner