Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: Οι νέοι του σήμερα, οι ενήλικες του αύριο (2009-2010)

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους νέους και τις νέες σχετικά με την επίτευξη των «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας» και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή τους στον διαπολιτισμικό διάλογο. Ειδικότερα το προγράμμα στόχευε στην:

  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για του Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και την ενεργό συμμετοχή τους
  • προώθηση της εθελοντικής υπηρεσίας
  • ενδυνάμωση των διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων
  • προώθηση και αναγνώριση του στρατηγικού ρόλου των γυναικών στην κοινωνία των πολιτών και στην τοπική ανάπτυξη.

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας είναι 8 στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν ως το 2015 και ανταποκρίνονται στα βασικά ζητήματα ανάπτυξης του κόσμου:

1. Εξάλειψη της φτώχιας και της πείνας
2. Επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση
3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών
4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας
5. Βελτίωση της υγείας των μητέρων
6. Καταπολέμηση του HIV/AIDS , της ελονοσίας και άλλων ασθενειών
7. Να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα
8. Δημιουργία μιας παγκόσμιας σύμπραξης για την ανάπτυξη

Το πρόγραμμα επίσης επικεντρώθηκε στο ρόλο των γυναικών στην κοινωνία των πολιτών, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ανάπτυξη αυτών των χωρών περνά μέσα από τις γυναίκες, και όλο και περισσότερα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας απευθύνονται σε αυτές για να προωθήσουν την τοπική ανάπτυξη.

Οι βασικές δράσεις του έργου ήταν οι ακόλουθες:

  1. Υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, την εθελοντική υπηρεσία, και την προώθηση του στρατηγικού ρόλου των γυναικών στην κοινωνία των πολιτών.
  2. Διοργάνωση διαγωνισμού που απευθυνόταν σε νέους και νέες 17-25 χρονών για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με θέμα τους στόχους της χιλιετίας.
  3. Διοργάνωση campus για την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και τη διεθνή συνεργασία απευθυνόμενο σε νέους και εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας στην Ιταλία.
  4. Διοργάνωση 2 ανταλλαγών νέων στην Ιταλία Italy (Spoleto – έκθεση φωτογραφίας και Φεστιβάλ Σινεμά) και την Κένυα (Malindi – παραγωγή ταινίας/ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με αντικείμενο τις γυναίκες και την ανάπτυξη), για τους νικητές των διαγωνισμών.
  5. Διοργάνωση “Ημερών Σινεμά" στις χώρες εταίρους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EACEA - Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Partners

partner partner partner partner partner partner