MI-NAEE – Multiple Intelligence New Approach for Effective Education

Ο στόχος του έργου ήταν να αναπτύξει και να παρουσιάσει μια καινοτόμο παιδαγωγική τεχνολογία με βάση τα επιστημονικά αποτελέσματα σχετικά με τις μαθησιακές διαδικασίες των ατόμων. Η μεθοδολογία προορίστηκε για τους εκπαιδευτικούς ώστε να διευρύνουν τις ικανότητές τους, προκειμένου να ακολουθήσουν μια αρκετά διαφορετική διδακτική προσέγγιση. Το βασικό στοιχείο της νέας τεχνολογίας στο οποίο βασίστηκε το έργο ήταν η θεωρία του Gardner για την Πολλαπλή Νοημοσύνη (ΜΙ), η οποία αποκάλυψε ότι κάθε άτομο έχει το δικό του κυρίαρχο προφίλ νοημοσύνης, μέσω του οποίου μπορεί εύκολα να μάθει και να απομνημονεύει τη νέα γνώση. Σύμφωνα με τον Gardner υπάρχουν 8 τύποι νοημοσύνης (γλωσσική, χωροταξική, μουσική, σωματική-κιναισθητική, λογικομαθηματική, φυσιογνωστική, ενδοπροσωπική και διαπροσωπική) και το κύριο προφίλ κάθε ατόμου συντίθεται από τον μοναδικό συνδυασμό όλων αυτών. Η καινοτομία της νέας προσέγγισης έγκειται στο ότι επιτρέπει στους εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν κάθε είδος νοημοσύνης και όχι μόνο αυτών που συνδέονται με τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας, δηλαδή τη γλωσσική και τη λογικομαθηματική.

Η μεθοδολογία ΜΙ δημιούργησε ισότιμες συνθήκες για όλους τους μαθητές με βάση τη δυνατότητα τους για προσωπική ανάπτυξη. Η μεθοδολογία ΜΙ απαιτεί πρόσθετα προσόντα και δεξιότητες από τον δάσκαλο, τονίζοντας παράλληλα τις ικανότητές του.

Στόχος ήταν η παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά κυρίαρχα χαρακτηριστικά τους, ανεξάρτητα από τους διάφορους κοινωνικούς και πολιτιστικούς κανόνες συμπεριφοράς που ακολουθούν. Οι δραστηριότητες του έργου συνδύασαν την τεχνογνωσία και την εμπειρία με τη μεθοδολογία του MI και τα κατάλληλα εργαλεία για τη μετατροπή της γνώσης σε ένα τελικό προϊόν. Δημιουργήθηκαν προγράμματα σπουδών για την κατάρτιση των παιδαγωγών και ένα εγχειρίδιο για την παροχή βασικών πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση της τεχνολογίας MI.

Μέσω των δραστηριοτήτων δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί καθώς και σχετικά με τον τρόπο αύξησης της παιδαγωγικής τους ικανότητας. Δόθηκε έμφαση στην ανάλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, ως αποτέλεσμα των ταχέως αυξανόμενων ανισοτήτων μεταξύ των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών σε κίνδυνο και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα του έργου ήταν: (1) Ανάλυση των σύγχρονων μαθησιακών προβλημάτων - Προθυμία για αλλαγή, (2) Μοντέλο προγράμματος σπουδών για την απόκτηση προσόντων από δασκάλους και σπουδαστές από παιδαγωγικές ειδικότητες και (3) Εγχειρίδιο: Πολλαπλή νοημοσύνη - Μεθοδολογία και μέσα που παράχθηκαν σε 6 γλώσσες με ανοικτή πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου και του EPALE.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και τελείωσε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS και υλοποιήθηκε από: GIS-Transfer Center (Βουλγαρία), TEHNOKRATI (Βουλγαρία), J & M Synergie (Γαλλία), CSFVM (Ιταλία), DEFOIN (Ισπανία).

*Ελληνικός τίτλος: Πολλαπλή Νοημοσύνη – Μια νέα προσέγγιση για αποτελεσματική εκπαίδευση (MI-NAEE)

Partners

partner partner partner partner partner partner