Ηλικιωμένοι και νέες τεχνολογίες (2007-2008)

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία σύγχρονων μέσων έκφρασης και επικοινωνίας των ηλικιωμένων καθώς και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τον κίνδυνο του αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν.

Οι ωφελούμενοι του σχεδίου δράσης ήταν οι ηλικιωμένοι μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Ιωνίας, άτομα άνω των 60 ετών, στην πλειοψηφία τους χαμηλού εισοδήματος, χωρίς πρόσβαση στην πληροφορία και γενικά στον ψηφιακό πολιτισμό. Το γεγονός αυτό ενισχύει τον αποκλεισμό και την απομόνωση των ηλικιωμένων οι οποίοι αδυνατούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και να επικοινωνήσουν διαμέσου των σύγχρονων μέσων.

Μέσα από το έργο οι ηλικιωμένοι κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν δίκτυα επικοινωνίας με τις νεότερες γενιές και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο και να αισθανθούν ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε μία εξειδικευμένη σε θέματα τρίτης ηλικίας ιστοσελίδα με τη συμμετοχή των επωφελούμενων οι οποίοι εργάστηκαν σε ομάδες για τη συλλογή πληροφοριών, συγγραφή άρθρων, τη δημιουργία και ανανέωση της ιστοσελίδας καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Παράλληλα συμμετείχαν στην έκδοση τριμηνιαίων ενημερωτικών εντύπων τα οποία διανεμήθηκαν σε ΚΑΠΗ και σταθμούς του Μετρό.

Το έργο υλοποιήθηκε από την ANCE σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ Ν.Ιωνίας με τη συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των μη κυβερνητικών Οργανώσεων).

Partners

partner partner partner partner partner partner