Προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ένταξης των μεταναστών 2ης γενιάς μέσω διαπολιτισμικού διαλόγου και της συνεργασίας (2015-2016)

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ένταξης των μεταναστών δεύτερης γενιάς στο 6ο διαμέρισμα Αθηνών. Ο στόχος του έργου υλοποιείται μέσα από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των τοπικών σχολείων καθώς και τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, τη διοργάνωση πολυπολιτισμικού φεστιβάλ νέων, τη δημιουργία και λειτουργία πολυπολιτισμικού web radio και τέλος την ανάπτυξη μελέτης αποτελεσμάτων/επιπτώσεων του έργου. Το έργο απευθύνεται κυρίως στους μετανάστες δεύτερης γενιάς (παιδιά και νέους) αλλά και στο γενικό πληθυσμό και αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ενίσχυση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών δεύτερης γενιάς, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ρητορική μίσους, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την ανοχή στην πολυπολιτισμικότητα.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος ήταν το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Partners

partner partner partner partner partner partner