Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Zhytomyr της Ουκρανίας (2005-2007)

Το έργο υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πρόγραμμα Tacis IBPP). Στόχος του ήταν ο σχεδιασμός μίας στρατηγικής για την αποτελεσματική υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Zhytomyr στην Ουκρανία.

Οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν:

  • υποστήριξη τοπικών ΜΜΕ μέσω της παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ίδρυση μίας «φυσικής Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων» (physical business incubator)
  • δικτύωση με Ουκρανικούς και Ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Partners

partner partner partner partner partner partner