Ενδυνάμωση της Κοινοβουλευτικής λειτουργίας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (2006-2007)

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων και των γνώσεων των Μελών του Μολδαβικού Κοινοβουλίου, αναφορικά με την ένταξη στην Ε.Ε., την εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (European Neighbourhood Policy), κ.α. ώστε να υποστηριχθεί η λειτουργία μίας εύρυθμης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και να προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός των δομών του κράτους.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

  • Μελέτη και καταγραφή των αναγκών του Μολδαβικού Κοινοβουλίου
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα μέλη του Κοινοβουλίου
  • Υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για 20 Μέλη του Κοινοβουλίου
  • Διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ελλάδα για 20 Μέλη του Κοινοβουλίου
  • Καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το ρόλο και τη λειτουργία του Μολδαβικού Κοινοβουλίου, με στόχο τις ΜΚΟ, τα ΜΜΕ και το ευρύτερο κοινό

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της ΥΔΑΣ (Hellenic Aid) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών από την ANCE και την Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Partners

partner partner partner partner partner partner