Élaboration d’un Profil Pays Genre en République démocratique du Congo – Democratic Republic of the Congo

Η διαδικασία της ένταξης της διάστασης του φύλου, μια κατευθυντήρια αρχή για όλους τους τομείς παρέμβασης της ΕΕ, συμβάλλει στην ενίσχυση της ατζέντας «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ). Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πολιτικού διαλόγου, καθίσταται δυνατή η έμφυλη ευαισθητοποίηση των θεσμικών εταίρων, κυρίως σε νομοθετικό επίπεδο.

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, η ανισότητα των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Η ΕΕ επισημαίνει διάφορα μέτρα για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ΛΔΚ, το έργο υποστήριξε ιδιαίτερα εκείνους που καθιστούν δυνατή την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξαλείφοντας τα πολιτιστικά και θεσμικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και εφαρμόζοντας πολιτικές για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία.

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υποστήριξης για τον Εθνικό Διατάκτη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, υπό την ιδιότητά του ως αναθέτουσας αρχής, στην εκτέλεση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων.

Ο ειδικός στόχος αυτού του έργου ήταν να εξασφαλίσει την κατανόηση του ζητήματος των έμφυλων ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών μειονοτήτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η παραγόμενη γνώση συνέβαλε στη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων και διευκόλυνε τη διαμόρφωση νέων δράσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Διάρκεια: Ιούνιος 2021 - Σεπτέμβριος 2021

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και υλοποιήθηκε από την Luvent Consulting.

*Ελληνικός τίτλος: Ανάπτυξη του έμφυλου προφίλ της χώρας (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

Partners

partner partner partner partner partner partner