Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες εκτός του σχολικού περιβάλλοντος (SOUL Skills)

Οι Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες, όπως είναι η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα για αποτελεσματική συνεργασία, η αυτό-αξιολόγηση, και η ικανότητα αποτίμησης κοινωνικών καταστάσεων, αποτελούν ικανότητες – ή  και ποιότητες εν γένει – οι  οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών της ανθρώπινης ζωής. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και κατακτούνται, υπό κανονικές συνθήκες, εντός του σχολικού πλαισίου και των ευκαιριών κοινωνικοποίησης που παρέχει στους μαθητές.

Ωστόσο, στην προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, οι χώρες της Ε.Ε έχουν λάβει μια σειρά μέτρων κοινωνικής απομόνωσης, στο πλαίσιο των οποίων η ομαλή σχολική εμπειρία έχει αντικατασταθεί από μια μεγάλη και αναπάντεχη περίοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό, το  έργο SOUL Skills αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα που επιεφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ανάπτυξη των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει τους εξής στόχους:

  • να ανακαλύψει πιθανές ελλείψεις στην ανάπτυξη των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των παιδιών ηλικίας 6-12
  • να κατασκευάσει έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση των εν λόγω δεξιοτήτων στα παιδιά της ηλικίας αυτής
  • να σχεδιάσει ένα σύνολο μεθόδων/εργαλείων που θα βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν μεταβιβάσιμες δεξιότητες, μειώνοντας έτσι τις αρνητικές συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης

Το πρόγραμμα θα εστιάσει την προσοχή του σε δεξιότητες όπως αυτές εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εξωσχολικών δραστηριοτήτων· καλλιτεχνικών, πολιτισμικών, αλλά και δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης. Βάσει των ευρημάτων, το πρόγραμμα θα σχεδιάσει το απαραίτητο σύνολο από εργαλεία, ώστε να διευκολύνει την παράλληλη απόκτηση από πλευράς των παιδιών νέας ακαδημαϊκής γνώσης και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων. Έτσι, η μάθηση θα επιτελεστεί κατά τον ίδιο χρόνο, σε διαφορετικούς όμως χώρους, συμπεριλαμβανομένων φυσικών αλλά και ψηφιακών χώρων. Εντός τους, πλήθος παιδαγωγών θα παρέχει εκπαίδευση και διδασκαλία στους μαθητές, θεμελιώνοντας μακρόχρονες συνεργασίες μεταξύ σχολείων και κέντρων μη-τυπικής εκπαίδευσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διάρκειά του είναι 24 μήνες, από τον Μάιο του 2021 έως και τον Απρίλιο του 2023. Υπεύθυνοι για την υλοποίησή του είναι οι: AGORA Platform - Active Communities for Development Alternatives Association (BG); GIS-Transfercenter Foundation (BG); Formacion Para El Desarrollo E Insercion, Sociedad Limitada (ES); ANCE (GR); J&M Synergie (FR); NORTH Consulting ehf (IS); Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (IT).

Μπορείτε να διαβάσετε το φυλλάδιο του έργου εδώ:

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα ενημερωτικά δελτία του έργου:

1ο ενημερωτικό δελτίο  2ο ενημερωτικό δελτίο 3ο ενημερωτικό δελτίο 4ο ενημερωτικό δελτίο

 

Μπορείτε να διαβάσετε τα παραδοτέα του έργου εδώ:

 

 

Partners

partner partner partner partner partner partner