ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Business Development & Networking Manager

ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Business Development & Networking Manager

Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαικές Σπουδές (ΜΑ) Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνική Διοίκηση (ΒΑ) Επαγγελματίας με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και αξιοσημείωτη συμβολή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων σε πλήθος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων χρηματοδότησης. Επιπρόσθετα, διαθέτει συγγραφικές και ερευνητικές δεξιότητες, έχοντας ασχοληθεί με την ανάπτυξη προτάσεων για ευρωπαϊκά έργα. Πέραν της εμπειρίας του στη διαχείριση έργων, έχει επίσης εργαστεί κατά το παρελθόν στον κλάδο του τουρισμού, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για το συγκεκριμένο τομέα. Στην ANCE εργάζεται ως υπεύθυνος εταιρικής ανάπτυξης και δικτύωσης με σκοπό τη διεύρυνση του πεδίου εργασιών της ANCE και των συνεργαζόμενων με αυτή φορέων ενώ παράλληλα συμβάλλει με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην δημιουργία κατάλληλων εταιρικών σχημάτων για την υποβολή προτάσεων χρηματόδοτησης. Στα επαγγελματικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, η βιωσιμότητα, το περιβάλλον, η ένταξη και ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων τόσο στην κοινωνία όσο και στην αγορά εργασίας. Είναι δίγλωσσος, έχοντας ως μητρικές γλώσσες τα ελληνικά και τα σερβικά, ενώ μιλάει επίσης άπταιστα αγγλικά.

Partners

partner partner partner partner partner partner