ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ANCE (Athens Network of Collaborating Experts) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1996 από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της τεχνικής βοήθειας και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ANCE συνεργάζεται με άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για:

 • την καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού, ξενοφοβίας, περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • την ενίσχυση των πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και πολέμους
 • την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης περιοχών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής
 • τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
 • την οργάνωση εκστρατειών περιορισμού των κρίσιμων απειλών για την βιοποικιλότητα και το περιβάλλον του πλανήτη.
 • την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και των τεχνολογιών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για τα ορόσημα στον τομέα της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ANCE είναι επίσης μέλος:

 • του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ιδρύματος Άννα Λιντ (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures (ALF)) που προωθεί την κατανόηση μεταξύ πολιτισμών και τις ανταλλαγές μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών.
 • του European Civic Forum (FCE), ενός δικτύου που φέρνει κοντά πάνω από 100 σωματεία και ΜΚΟ από 27 χώρες της ΕΕ, και στοχεύει να ενισχύσει την “ιδιοκτησία” της Ευρώπης από τους πολίτες της διευκολύνοντας τη δικτύωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών/ΜΚΟ που εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης των δικαιωμάτων και καθηκόντων του πολίτη (citizenship education) και της αγωγής του πολίτη, αλλά και υλοποιώντας κοινές δράσεις με σκοπό την “ αφύπνιση του Ευρωπαίου πολίτη”.
 • του Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη(MIO-ECSDE), μία μη κερδοσκοπική Ομοσπονδία 127 Μεσογειακών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης σε 28 χώρες του Ευρω-Μεσογειακού χώρου.
 • της Global Sustain, η οποία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, τις υπεύθυνες επενδύσεις, την επιχειρηματική ηθική και αριστεία, τη διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία.
Ance on
Facebook
Ance on
Twitter
Ance on
Instagram
Ance on
LinkedIn

Partners

partner partner partner partner partner partner