Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

   
"Aποστολή μας είναι η οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση των λιγότερο ευνοημένων μέσα από την εξασφάλιση της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασιακή απασχόληση και στην πληροφορία καθώς και σε καλύτερο επίπεδο υγείας. Επίσης, σκοπός μας είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή"
   

 

Partners

partner partner partner partner partner partner