ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ

ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο στη Νότιο Αφρική «Τελική αξιολόγηση: Πρόγραμμα για την υποστήριξη της πολιτικής του τομέα πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (PrimCare SPSP)» (FWC SIEA 2018 – LOT 4: Human Development and Safety Net). Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι να προσφέρει στις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα…

Read More
KEY EXPERT 2 - CAPACITY BUILDING EXPERT FOR THE PROJECT

KEY EXPERT 2 - CAPACITY BUILDING EXPERT FOR THE PROJECT "TECHNICAL ASSISTANCE FOR IMPROVING THE ENABLING ENVIRONMENT FOR CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS" IN NORTH MACEDONIA (DEADLINE: 7TH AUGUST 2019)

Qualifications and skills: University degree in the field of law, public administration, political sciences, social science, economics, management, or any other field related to the project Excellent English communication skills, both oral and written General professional experience: Minimum eight (8) years of professional experience working in designing and conducting trainings…

Read More
KEY EXPERT 1 - CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT EXPERT FOR THE PROJECT

KEY EXPERT 1 - CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT EXPERT FOR THE PROJECT "TECHNICAL ASSISTANCE FOR IMPROVING THE ENABLING ENVIRONMENT FOR CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS" IN NORTH MACEDONIA (DEADLINE: 7TH AUGUST 2019)

Qualifications and skills University degree in the field of law, public administration, political sciences, social science, economics or any other field related to the project Excellent English communication skills, both oral and written General professional experience Minimum ten (10) years of professional working experience in fields such as civil society…

Read More
MIGRATION POLICY EXPERT for the project

MIGRATION POLICY EXPERT for the project "Strengthening the EU-Turkey civil society cooperation for the support of integration of refugees and migrants" (Deadline: 16th August 2019)

Qualifications & Skills At least Master’s Degree Academic level Report-writing skills Computer literacy General Experience At least 20 years of professional experience in EU funded programmes; At least 10 years working with civil society organisations; Experience of facilitating workshops/seminars/events; Clear understanding of advocacy opportunities emerging from the interplay between EU-level…

Read More
ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

ΝΕΟ FWC ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο στο Πακιστάν με τίτλο «External performance monitoring  of the Balochistan Rural Development & Community Empowerment (BRACE) Programme” – Εξωτερική παρακολούθηση απόδοσης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινοτικής Ενδυνάμωσης του Μπαλοχιστάν στο πλαίσιο του προγράμματος FWC SIEA 2018-LOT4: Human Development and Safety Net. Ο βασικός…

Read More
Expert Cat (II) – Key Expert/Civil engineer for the project “Assessment of the quality, safety and accessibility of current microbiological services” in Montenegro (Deadline 17th July 2019)

Expert Cat (II) – Key Expert/Civil engineer for the project “Assessment of the quality, safety and accessibility of current microbiological services” in Montenegro (Deadline 17th July 2019)

(i) Qualifications & Skills At least Master’s Degree Academic level in architecture or civil engineering, or equivalent professional experience of not less than 15 years Report-writing skills Computer literacy (ii) General Experience At least 6 years of professional experience in the sector(s) related to this Lot (Lot 4 – Human…

Read More
Expert (Cat I) - Team Leader/Microbiology expert for the project “Assessment of the quality, safety and accessibility of current microbiological services” in Montenegro (Deadline 17th July 2019)

Expert (Cat I) - Team Leader/Microbiology expert for the project “Assessment of the quality, safety and accessibility of current microbiological services” in Montenegro (Deadline 17th July 2019)

(i) Qualifications & Skills University degree of medical background. At least Master’s Degree Academic level in microbiology Adult training and facilitation skills Team management skills Communication and presentation skills Report writing skills Computer literacy (ii) General Experience At least 12 years professional experience working in the field of microbiology in…

Read More
Expert Cat (III) – Key Expert for the project “Third Party Monitoring of the Lebanon Health Programme for Syrian refugees and vulnerable Lebanese population” in Lebanon (Deadline 16th July 2019)

Expert Cat (III) – Key Expert for the project “Third Party Monitoring of the Lebanon Health Programme for Syrian refugees and vulnerable Lebanese population” in Lebanon (Deadline 16th July 2019)

(i) Qualifications & Skills Advanced university degree (Master’s degree equivalent) in business administration, management, statistics, economics, public health or a related field. A first-level university degree in combination with qualifying experience (3 years) may be accepted in lieu of the advanced university degree (ii) General Experience Minimum three years of…

Read More
Expert Cat (II) – Key Expert for the project “Third Party Monitoring of the Lebanon Health Programme for Syrian refugees and vulnerable Lebanese population” in Lebanon (Deadline 16th July 2019)

Expert Cat (II) – Key Expert for the project “Third Party Monitoring of the Lebanon Health Programme for Syrian refugees and vulnerable Lebanese population” in Lebanon (Deadline 16th July 2019)

(i) Qualifications & Skills Advanced university degree (Master’s degree equivalent) in business administration, management, statistics, economics, public health or a related field. A first-level university degree in combination with qualifying experience (4 years) may be accepted in lieu of the advanced university degree (ii) General Experience Minimum six years of…

Read More
Expert (Cat I) - Team Leader for the project “Third Party Monitoring of the Lebanon Health Programme for Syrian refugees and vulnerable Lebanese population” in Lebanon (Deadline 16th July 2019)

Expert (Cat I) - Team Leader for the project “Third Party Monitoring of the Lebanon Health Programme for Syrian refugees and vulnerable Lebanese population” in Lebanon (Deadline 16th July 2019)

(i) Qualifications & Skills Advanced university degree (Master’s degree equivalent) in statistics, social science, business administration, management, economics, development economics or related discipline. A first level university degree in combination with qualifying experience (at least 10 years) may be accepted in lieu of the advanced university degree (ii) General Experience…

Read More